ร่วมงานกับเรา

 รับสมัครงาน มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา 
 
ช่างไฟฟ้า                                       10 ตำแหน่ง
 
- ช่างก่อสร้าง/งานปูน/งานไม้           50 ตำแหน่ง
 
- กุ๊ก                                                   5 ตำแหน่ง
- ผู้ช่วยกุ๊ก                                          5 ตำแหน่ง
 
- ผู้จัดการ                                           3 ตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ดูแลร้าน/พื้นที่           3 ตำแหน่ง
 
-  เจ้าหน้าที่การขาย                          10 ตำแหน่ง
-  เจ้าหน้าที่การตลาด                       10 ตำแหน่ง
-  เจ้าหน้าที่ธุรการ                            10 ตำแหน่ง  
 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี                          3 ตำแหน่ง
- หัวหน้าฝ่ายบัญชี                             3 ตำแหน่ง
 
- กราฟฟิกดีไซน์                             10 ตำแหน่ง
- สถาปนิก                                       10 ตำแหน่ง
- Draftman                                   10 ตำแหน่ง
 

ท่านใดที่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ไท่ ลิขิต บิสซิเนส จำกัด 

ติดต่อ 095-482-8952
 
Visitors: 108,294